Hvordan ser et typisk coaching forløb ud?

Et coaching forløb med LevelUp kan se ud på mange forskellige måder, og vil løbende blive tilpasset din situation og dine behov.

Alligevel har vi nedenfor et eksempel på et forløb, som forhåbentlig kan give dig et indtryk af de forskellige aktiviteter og faser der typisk indgår.


Hvem: Anna

Alder: 32 år

Stilling: Ny i rollen som mellemleder

Udfordring: Oplever at dagligdagen som leder stiller store udfordringer, som er svært at gennemføre inden for normal arbejdstid.

Online Coaching Process Coachee
1

Annas situation

Anna er kommet til virksomheden i rollen som mellemleder efter et nogle års ansættelse i et ikke-lederjob i en anden virksomhed.

Anna oplever at hun arbejder hele tiden - også udenfor normal arbejdstid - og ikke får tilstrækkelig tid til sine børn og sig selv.

Anna har rejst sin problemstilling over for sin nærmeste leder, og har fået bevilget et coachingforløb.

2

Opstart og valg af coach

Anna besøger lvlp.io og vurderer at online coaching giver en fleksiblititet der kunne passe i hendes travle hverdag.

Hun finder en coach der har erfaring med hendes udfordring, og køber et forløb.

Da købet er gennemført, får Anna adgang til appen. Her hjælpes hun godt i gang med diverse opstarts-aktiviteter og hun booker det første møde med hendes nye coach.

3

Chat og det første videomøde

Snart modtager Anna en chatbesked fra hendes coach. De skriver sammen om hendes situation, og Anna får vejledning i at beskrive hendes mål, så den omfavner hendes udfordring.

Coachen stiller desuden Anna et par spørgsmål, som hun skal overveje forud for deres første videomøde.

Et par dage senere mødes de online til det første videomøde i appen. Her arbejder de videre med at konkretisere målet, og de aftaler nogle opgaver som Anna skal arbejde på for at nærme sig målet.

Herudover aftaler de at mødes online engang hver 2. uge.

Efter mødet gennemfører Anna hendes første guidede reflektion som hjælper hende til at følge hendes udvikling.

4

Coaching i en travl hverdag

Anna fokuserer på de opgaver som coachen og Anna har aftalt - og holder mellem videomøderne løbende kontakt via chatten.

Annas coach supplerer desuden forløbet med forskellige reflekterende spørgsmål samt øvelser, som hjælper Anna til at finde det rette fokus i hendes udvikling.

Anna gør desuden brug af LevelUps feedback feature, til at indhente feedback på hendes udvikling fra sin leder og hendes kolleger.

5

Et fleksibelt samarbejde

Anna bliver kaldt til et ordinært opfølgningsmøde med hendes nærmeste leder. Der har været stigende arbejdspres i løbet af de sidste par uger, og Anna er usikker på om hun har fået det job hun søgte.

Anna skriver derfor til hendes coach, og de aftaler at holde et kort møde senere på ugen, for at vende situationen og finde en konstruktiv indgang til mødet samt forslag til hvad der kan gøres.

Den hurtige respons gør det let for Anna at håndtere situationen, og den opfølgende evaluering via chat efter mødet, hjælper Anna til at forstå og acceptere udfaldet.

6

Målstregen

Efter 4 måneder med reflekterende øvelser og videocoaching, oplever Anna at hun er i mål. Anna har lært prioritere og uddelegere opgaver, hvilket har skabt balance og overskud i hendes daglige arbejdsdag.

Anna og hendes coach aftaler at afslutte forløbet, og aftaler nogle reflektive øvelser som Anna skal arbejde med efterfølgende for at vedligeholde de gode tiltag.

Hvad kan en coach hjælpe mig med?

Historien ovenfor er et typisk eksempel på hvordan der kan arbejdes med work-life-balance, men en coach kan også hjælpe med mange andre problemstillinger.

Her er en oversigt over flere af de emner vores coaches kan hjælpe dig med.

Tryk på et emne og udfyld de første par trin, for at se hvilke coaches der kan hjælpe dig.