LevelUp Vilkår og Betingelser for brug

Gældende fra: 31.8.2020

Liste over ændringer

• 31. August 2020: Første version af Vilkår og Betingelser træder i kræft

Involverede parter

LevelUp er en online coachingplatform udviklet og drevet af AS3 A/S, Hasselager Centervej 35, 8260 Viby J. Når du tilmelder dig LevelUp’s coachingtjeneste, bliver du en LevelUp-bruger. Når du betaler for adgang til coaching via LevelUp, bliver du en LevelUp-kunde. Den samme person eller virksomhed kan både være en LevelUp-bruger og LevelUp-kunde.

Indgåelse af aftale med LevelUp

LevelUp tilbyder adgang til coaching via LevelUp’s online coachingplatform, som tilgås via https://app.lvlp.io. Som bruger af LevelUp, accepterer du vilkårene som LevelUp-bruger, hvilke er defineret i dette dokument - uanset om du selv er betalende, eller en anden person eller organisation betaler på dine vegne. Hvis du selv betaler for dit forløb, vil du desuden være LevelUp-kunde og accepterer kunde-vilkår beskrevet i dette dokument.

Abonnement

I LevelUp har du mulighed for at købe adgang til din egen personlige LevelUp coach i en periode på 3-, 6- eller 12 måneder. Ved køb af et abonnement på en personlig coach, accepterer du samtidig en indledende samt fortløbende betaling af et abonnementsgebyr, som vil blive fornyet efter hver periode, til den daværende aktuelle abonnementspris. Du påtager dig ansvaret for alle tilbagevendende betaliner, indtil du opsiger dit abonnement. Du kan opsige dit abonnement når som helst, dog underlagt betingelserne i vores opsigelsespolitik. Når du abonnerer, vil AS3 A/S automatisk behandle din abonnementsbetaling i den pågældende faktureringsperiode. AS3 A/S vil automatisk fortsætte opkrævning af din abonnementsbetaling i slutningen af hver faktureringsperiode, til den gældende abonnementspris, indtil du opsiger dit abonnement. Dit abonnement kan også opsiges af AS3 A/S. Læs mere i afsnittet “Opsigelsespolitik” nedenfor.

Opsigelsespolitik

Abonnementstalinger refunderes ikke. Du har mulighed for at opsige fornyelsen af dit abonnement når som helst, inden du faktureres for den næste periode. Dette gør du ved at logge ind på din konto og følge opsigelsesproceduren under “User settings” eller ved at skrive en mail til billing@lvlp.io.

Hvis du – eller en anden person eller organisation, som betaler for dig – opsiger dit abonnement, vil du ikke længere være en LevelUp-kunde og mister derfor din adgang til abonnementets services. Du vil forblive LevelUp-bruger indtil din konto er lukket. Din konto vil automatisk blive lukket 60 dage efter dit abonnement er opsagt, hvis det ikke i mellemtiden bliver fornyet. Efter din konto er lukket, vil dine personlige data automatisk blive slettet efter 60 dage.

Hvis den anvendte betalingsmetode bliver ugyldig eller abonnmentsbetalingen ikke kan gennemføres, vil din adgang til LevelUp blive suspenderet og du vil få mulighed for at forny eller opdatere din betalingsmetode, inden du igen får adgang til LevelUp. Hvis din betaling ikke kan genetableres inden for 14 dage, vil AS3 A/S betragte dette som en opsigelse af dit abonnment i følge Opsigelsespolitikkens procedurer.

AS3 A/S har mulighed for at opsige dit abonnement på hvilket som helst tidspunkt i faktureringsperioden uden begrundelse. Dette gøres ved at sende dig en meddelelses herom samt tilbagebetale abonnementsgebyret betalt i den indeværende faktureringsperiode.

Fuld tilfredsheds- og refusionspolitik

AS3 A/S ønsker, at du er tilfreds med LevelUp-platformen og dens services. Hvis du efter 14 dage i din første faktureringsperiode eller efter første møde med din coach – alt efter hvad der sker først – ikke er tilfreds med LevelUp, tilbyder vi dig en ny coach eller at få refunderet det fakturerede beløb. Hvis du efter første møde med din anden coach stadig ikke er tilfreds, vil AS3 A/S refundere dig det fakturerede beløb. Herefter tilbyder AS3 A/S ikke at refundere yderligere abonnementsbetalinger.

Gennerelle vilkår for brug af LevelUp

Børn under 18 år har ikke mulighed for at bruge eller betale for LevelUp. For at forblive berettiget til brug af LevelUp skal du til enhver tid overholde brugervejledningen.

Brugervejledning

AS3 A/S respekterer intellektuel ejendomsret og forventer at du gør det samme. Vi har etableret få retningslinjer som du skal følge, når du bruger LevelUp.

Følgende aktiviteter er på ingen måde tilladt:

 1. Foregive at være andre end dig selv, som LevelUp-bruger eller LevelUp-kunde.

 2. Dele eller videregive dine personlige login-oplysninger eller adgangskode til andre, eller benytte andres login-oplysninger.

 3. Kopiere, optage eller offentliggøre nogen form for LevelUp-indhold.

 4. Omgå teknologi implementeret af LevelUp til at beskytte adgang til LevelUp-platformen samt dets indhold.

 5. Anvende stødende, grov, krænkende, pornografisk, truende eller andre former for anstødeligt sprog eller indhold.

 6. Forsøge misbrug af LevelUp-platformen ved hjælp af malware, trojanske heste, virus, social manipulation eller andre metoder

Dit kodeord beskytter din brugerkonto, og du alene er ansvarlig for at holde dit kodeord fortroligt og sikkert. Du er ansvarlig for al brug (hvilket inkluderer uberettiget brug) af dit brugernavn og kode på LevelUp. Hvis dit brugernavn eller kodeord bliver væk, er stjålet, eller hvis du tror der har været et uberettiget login på din konto af en tredje part, skal du kontakte os med det samme og ændre din kode så hurtigt som muligt.

Fair og nødvendig brug

Selvom LevelUp giver ubegrænset adgang til ressourcer, features og en personlig coach via chat og videomøder, er dette begrænset til fair og nødvendig brug. Ved brug af ressourcer og forskellige features, betyder dette at du ikke må bruge LevelUp på en måde som overbelaster vores internetforbindelse eller servers. Din adgang til og omfang af interaktioner med din personlige coach, aftales mellem dig og din coach med hensyn til, hvad der er fair, nødvendigt og skaber mest værdi for dit LevelUp-forløb. Hvis du er utilfreds med jeres aftale, har du mulighed for at opsige dit abonnement ud fra den gældende opsigelsespolitik. Hvis AS3 A/S mener, at du ikke overholder “Fair og nødvendig brug”, har AS3 A/S mulighed for at opsige dit abonnement ud fra gældende opsigelsespolitik.

Begrænsninger

AS3 A/S er ikke forpligtet til at dække udgifter relateret til mistet data eller mistet adgang til LevelUp. I tilfælde af mistet data relateret til systemnedbrud eller brud på sikkerhed, er vi forpligtet til at informere berørte LevelUp brugere og kunder jævnfør vores Datasikkerhedspolitik.

Modifikationer til vilkår og betingelser

AS3 A/S kan til enhver tid ændre aftalen eller disse Vilkår og Betingelser ved at opdatere dette dokument. Du er ansvarlig for at genbesøge disse Vilkår og Betingelser til gennemsyn. Ændringer i Vilkår og Betingelser vil være gældende når dette dokument er opdateret eller ved oplysning af en senere dato. Hvis AS3 A/S laver en væsentlig ændring, vil AS3 A/S give dig besked herom, enten i Vilkår og Betingelser eller via andre midler såsom email eller notifikationer i app’en. AS3 A/S kan efter eget skøn afgøre, hvad der udgør en "væsentlig ændring" ved hjælp af sund fornuft og rimelig vurdering. Din brug af LevelUp og relaterede tjenester, efter at vi har ændret dette dokument, udgør din accept af eventuelle ændringer.

Databeskyttelsespolitik (GDPR)

LevelUp er designet til at sikre effektiv personlig udvikling for både enkelte individer samt virksomheder.

I applikationen kan du engagere dig i egen udviklingsaktiviteter og tilgå egen personligdata, som er gemt krypteret i appen og derfor ikke er synlig for andre brugere.

Dine data er gemt så længe du abonnerer på services fra LevelUp.

Dine opgaver, skriftlige refleksioner, chatbeskeder og skriftlig feedback, som du modtager, er privat for dig. Du har dog mulighed for at dele ovenstående indhold med personer, som du ønsker at dele denne information med.

LevelUp er udviklet og drives af AS3 A/S. Data genereret af appen er gemt og eksekveret af Google Firebase cloud-baseret services i USA, i et udelukkende krypteret format, der er kun tilgængelig for AS3’s teknikere i overholdelse med GDPR lovgivning (Lær mere om GDPR hos Firebase her).

Vi spore brugen af appen, for at sikre, at vores brugere gør bedst muligt brug af LevelUp platformen. Der vil ikke blive delt nogen form for private oplysninger i denne sporing, blot sporing af tiden brugt på appen, hvilke features der bliver brugt etc. På bade app (app.lvlp.io) og website (lvlp.io) gøres brug af Google Analytics (Google Analytics GDPR) samt ActiveCampaign (ActiveCampaigns GDPR).

Dertil bruger vi Hotjar til at skabe en bedre forståelse af vores brugers behov samt til at optimere brugeroplevelsen. Hotjar er en teknologi service der hjælper os med at forstå vores brugers oplevelse (f.eks. hvor meget tid bliver der brugt på hver side, hvilke links bliver clicket på etc.) og denne feedback gør det muligt for os at bygge og vedligeholde vores services.

Hotjar bruger cookies og andre teknologier der samler data om brugerens adfærd og om deres enheder. Dette inkluderer deres enheders IP-adresse (hentet i løbet af din session og gemt i en uidentificerbar form), enhedens skærmstørrelse, enhedstype, browser information, geografisk lokation (kun lande information) og foretrukket sprog vores website vises i. Hotjar gemmer denne information på vores vegne, på en pseudonymiseret bruger profil. Det er kontraktligt forbudt for Hotjar at sælge dine data.

Besøg Hotjar’s support site og se afsnittet under “about Hotjar”, for yderligere information.

Ifølge GDPR (EU General Data Protection Regulation) har du rettigheder, som for dig er vigtige at forstå. Du har mulighed for at læse dem samt vide hvordan vi forholder os til dem herunder:

Du har ret til at vide hvilke af dine personlige data der bliver gemt

Vi er nødsaget til at gemme disse oplysninger, for at kunne tilbyde LevelUps services:

 • Din email addresse, navn og organisatorisk tilknytning

 • Din brug af applikationen og beskeder med andre brugere via appen.

Al information videregivet af dig er mærket med en note om hvem du præcis deler denne information med.

I forlængelse af administrationen af LevelUp’s applikations database, har AS3’s databaseadministratorer adgang til al data. Denne adgang er begrænset til få ansatte og al adgang bliver logget i applikationens platform.

Du har ret til, at få adgang til de data vi gemmer om dig

Du har ret til, at bede om adgang til de personoplysninger vi behandler om dig, samt til at få udleveret en kopi af disse i et maskinlæsbart format.

Vi kan ikke levere data i alle formater, men betragter formateret HTML, Objekt-notation og JSON som brugbare formater til computer-indlæsning andetsteds.

Ønsker du at gøre brug af ovenstående rettigheder kan du kontakte gdpr@lvlp.io.

Ret til at få personoplysninger slettet

Du kan til enhver tid bede om at blive glemt eller få dine personoplysninger slettet.

NOTE: Det vil ikke være muligt at indhente data igen, når de først er slettet…

Kontakt gdpr@lvlp.io for at igangsætte denne proces.

Hvis du ikke er aktiv på LevelUp i 12 måneder, vil din personlige oplysninger automatisk blive slettet. Du vil modtage en notifikation om dette, som vil instruere dig i, hvordan du beholder dine personoplysninger.

Du har ret til at vide hvis et databrud sker

Uanset om et databrud sker eller vi har mistanke om, at vi er risikozonen for et, vil vi kontakte alle vores burgere via email.

Dette vi ske hurtigst muligt, og senest inden for 72 timer.

Din ret til at påpege ukorrekt behandling af dine data

Hvis du ikke er tilfreds med måden hvorpå vi behandler dine data, har du mulighed for at sende dine klage til os.

Du har til enhver tid mulighed for at få rettet dine oplysninger eller få dele af den information vi har af dig slettet.

Du kan kontakte os på denne email: info@lvlp.io.

Cookies & Tracking Notice

Opdateret: 15-06-2020

Vi bruger cookies for at forbedre vores service, marketing og din browser oplevelse. Du accepterer brugen af cookies når du bruger denne side.

Spørgsmål, kommentarer og andre forespørgsler omhandlende cookies kan sendes til info@lvlp.io. Vi anbefaler at læse ovenstående databeskyttelsespolitik inden.

Denne cookie politik anvendes både på vores hjemmeside (lvlp.io) og vores app (app.lvlp.io).

En cookie er en lille data-fil, som kan overføres fra et website til din browser og gemmer oplysninger og indstillinger, men ofte anvendes browserens LocalStorage API, IndexedDB og andre browser-teknologier til de samme formål.

Fra en brugers perspektiv, er det mindre vigtigt at vide teknologien bag, men mere vigtigt at vide hvad vi tracker og hvordan du kan undgå det, hvis dette ønskes.

Hvad vi tracker

Tracking på vores hjemmeside og app har følgende formal:

 • Vi benytter tracking gennem Google Analytics for hjemmeside performance og analyse.

 • Vi bruger site cookies for muliggøre, facilitere samt streamline funktionerne på vores app.

 • Vi bruger tracking cookies via ActiveCampaign for at kunne levere mere relevant indhold til brugere og kunder. På den måde kan vi bl.a. sikre, at du ikke oplever markedsføring af et produkt du i forvejen har købt, eller anbefaler dig at abonnere på vores nyhedsbrev, hvis du i forvejen abonnere på det.

 • Vi benytter os også af trackers fra Facebook, LinkedIn and Google for at kunne optimere vores markedsføringskampagner effektivt og gøre det muligt at vise dig relevant indhold.

 • Vi vil ikke tracke eller gemme data relateret til din coaching eller andre udviklingsaktiviteter på LevelUp platformen gennem de ovenstående services. Det vil kun være browser data (hjemmeside besøg, tid brugt på hjemmesiden etc.) som vi tracker.

Hvordan du undgår cookies

Du skal opdatere din browser indstillinger, for at undgå cookies. I din browser indstillinger har du mulighed for at stoppe accepten af cookies eller advare dig inden accepten gives til en hjemmeside du besøger. Dog vil det ikke være muligt at bruge alle aspekter af vores service, hvis ikke du accepterer cookies.

LevelUp og vores tredjepart partnere samler også information ved at bruge web beacons (også kaldet "tracking pixels").

For at slette eller afvise cookies og anden side-specifik lagring, anbefaler vi at bruge denne guide.

For at undgå tracking and personalisering, sæt da din browser til “Private Browsing”. Følg denne guide for at finde ud af hvordan.

Opdatering i henhold til ovenstående

Denne Cookie & Tracking Notice vil blive opdateret fra tid til anden. Datoen øverst i dette afsnit, vil oplyse dig om hvornår ovenstående senest er opdateret.