2 / 5

Hvad er din rolle?

Ansat

Har ikke ledelsesansvar.

Leder

Har en eller flere medarbejdere i direkte ledelse eller yder specialist services i eller udenfor organisationen.

Executive

Gennemfører generelle politiker og overordnet mission samt er en del af den øverste ledelse i virksomheden.