Dataskyddspolicy (GDPR)

LevelUp är utvecklat för individer och företag för att effektivt utveckla människor

LevelUp utvecklas och drivs av AS3:s mer än 30 års professionella coachingerfarenhet. Plattformen utvecklas och marknadsförs av ett team som strävar efter att göra professionell coaching mer effektiv och tillgänglig för alla.

Dina data bevaras så länge du prenumererar på LevelUp-tjänsten.

Dina uppgifter, skriftliga reflektioner, chattmeddelanden och den skriftliga feedback du får är privat för enbart dig. Du kan välja att dela innehållet med andra om du vill göra det.

LevelUp utvecklas och drivs av AS3 A/S. Dina applikationsdata lagras på Google Firebase molnbaserade tjänster i USA i krypterat format och är endast tillgängliga för AS3s tekniker i enlighet med GDPR (Läs mer om Firebase GDPR regelefterlevnad här). För att säkerställa att våra användare får ut det mesta av LevelUp, använder vi oss även av allmän spårföljning - utan att dela personlig data utan för att spårfölja tid spenderad, vilka verktyg som används etc. - av app (app.lvlp.io) och webbsida (lvlp.io) används spårningstjänsten Google Analytics (Läs mer om Google Analytics GDPR regelefterlevnad här) och ActiveCampaign (Läs mer om ActiveCampaign GDPR regelefterlevnad här).

Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera denna service och upplevelse. Hotjar är en tekniktjänst som hjälper oss att förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vad användare gillar och inte gillar osv.) Detta gör att vi kan bygga och upprätthålla vår tjänst med användarfeedback. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om våra användares beteende och deras enheter. Detta inkluderar en enhets IP-adress (behandlas under din session och lagras i en avidentifierad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land) och det prefererade språket som används för att visa vår webbsida. Hotjar lagrar denna information för våra vägnar i en pseudonymerad användarprofil. Hotjar är avtalsenligt förbjudna att sälja någon av de uppgifter som samlas från oss.

För ytterligare detaljer, vänligen läs under fliken 'about Hojtar' på Hotjar’s supportsida.

I enlighet med GDPR (EU General Data Protection Regulation) har du ett par viktiga rättigheter som är värda att känna till. Vänligen läs om dessa och hur vi följer:

Du har rätt att veta om den lagrade personliga data som finns om dig

För att tillhandahålla denna tjänst måste vi lagra följande data om dig:

  • Din företagsemail, namn och organisation

  • Dina aktiviteter i applikationen och meddelanden med andra via applikationen

I applikationen är all information som du registrerar märkt med en anteckning om exakt vem du ska dela informationen med. I samband med administrationen av LevelUps applikationsdatabas har AS3s databasadministratörer tillgång till all data. Denna åtkomst är begränsad till få personer och all åtkomst är loggad i plattformens applikationslogg.

Du har rätt att få tillgång till den data vi lagrar om dig

Du har rätt att hämta en kopia av den data vi lagrar om dig. Vi kommer att förse dig med en läsbar fil som innehåller allt om du så önskar. Vi är även engagerade i dataportabilitet och vi kommer också att se till att filen är formaterad i en datorläsbar fil.

Vi kan inte stödja något input / output-format, men anser att välformaterat HTML, Object notation och JSON fungerar för de flesta system. Vänligen skicka att email till gdpr@lvlp.io om du önskar att påbörja denna process.

Du har rätt att kräva att dina uppgifter raderas av oss

Du har rätt att bli glömd. Om du informerar oss kommer vi att ta bort alla våra register över dig och allt som innehåller personlig information.

OBS: Självklart kan vi inte ångra detta...

Vänligen skicka att email till gdpr@lvlp.io om du önskar att påbörja denna process.

Om du inte har haft någon aktivitet i LevelUp på 12 månader kommer din personliga information automatiskt att raderas och du kommer att meddelas att logga in igen för att förhindra att din personliga information automatiskt raderas.

Om vi ​​har ett dataintrång har du rätt att veta

Om vi har ett dataintrång eller om vi riskerar att få det, kommer vi att meddela alla användare via email så snabbt som möjligt och inom 72 timmar.

You are entitled to complain about the processing of your data

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina uppgifter kan du lämna in ett klagomål till oss.

Du har rätt att kräva att vi korrigerar all felaktig information eller kräver att vissa delar av dina uppgifter raderas. Du hittar vår allmänna kontaktinformation längst ner på denna sida och du kan skicka e-post till info@lvlp.io.

Cookies & Tracking Notice

Effective Starting: 15.6.2020

We use cookies to improve our services, marketing and your browsing experience. By interacting with this site, you consent to the use of cookies.

Any questions, comments or request regarding cookies can be directed to info@lvlp.io. We also encourage you to read our privacy policy above.

This cookie policy applies to our use of cookies on 1) our website (lvlp.io) and 2) our app (app.lvlp.io).

A cookie is a small data file that is transferred from a website to another device for record-keeping or similar purposes, but most browsers also support LocalStorage API, IndexedDB and other browser technologies to be used for the same purpose of storing information in the browser and retrieve it on future visits.

From a user's perspective, it is less important what technology is, but more, what we track and how you may avoid it.

What we track

Tracking on our site support the following purposes:

  • We use tracking cookies through Google Analytics and for website performance and analysis.

  • We use site cookies to enable, facilitate and streamline the functioning of our and app. E.g. to know, if we should display our cookie notification banner.

  • We use tracking cookies through ActiveCampaign to serve more relevant contents to users and customers. E.g. to avoid advertising a product, you have already purchased or ask you to signup for a newsletter you are already subscribing to.

  • We use trackers from Facebook, LinkedIn and Google to optimize our campaign effectiveness and be able to serve more relevant contents to you.

  • We never track or store any of your data related to coaching or other development activities on the LevelUp platform on the above mentioned services. Only browsing data (like pages visited, time spent, features activated, etc.) are tracked.

How you may avoid it

To opt-out of our use of cookies, you can instruct your browser, by changing its options, to stop accepting cookies or to prompt you before accepting a cookie from websites you visit. If you do not accept cookies, however, you may not be able to use all aspects of our Services. LevelUp and our third party partners also collect information using web beacons (also known as "tracking pixels").

To delete or decline cookies and other site-specific storage, we suggest consulting this guide.

To avoid tracking and personalization all together, try Private Browsing. Learn more in this guide.

Updates to this Notice

This Cookies & Tracking Notice may be updated from time to time. If we make any changes, we will notify you by revising the "effective starting" date at the top of this notice.