2 / 5

Vad är din roll?

Medarbetare

Har inget ledningsansvar

Chef

Har en eller flera anställda i direktrapport eller tillhandahåller specialtjänster i eller utanför deras organisation.

Executive

Guidar allmän policy och övergripande uppdrag och tilldelas de högsta nivåerna i organisationsstegen.